Cywilizacja Kultura

Jakie cechy charakteryzowały Celtów? Kultura lateńska

W połowie IV wieku p. n.e. zaczęły powstawać na naszych ziemiach faktorie i enklawy kultury lateńskiej, zwanej też celtycką, ponieważ jej twórcami byli indoeuropejscy Celtowie, których Rzymianie nazywali Galami.

Kultura lateńska – czym jest?

W VII wieku p. n.e. stworzyli oni wielką prowincję kulturową i polityczną sięgającą wpływami od Półwyspu Iberyjskiego aż po Bałkany i Azję Mniejszą. W IV wieku p. n.e. Celtowie zniszczyli Rzym i Ateny oraz opanowali Kotlinę Karpacką. Stamtąd kolonizowali Śląsk i Małopolskę, zajmując jednak tylko tereny o urodzajnych glebach i bogactwach naturalnych lub miejsca ważne ze względów handlowych.

Wraz z przybyciem Celtów na naszych ziemiach nastąpił gwałtowny rozwój cywilizacyjny. Chociaż pierwsze wyroby z żelaza pojawiły się tutaj w VII wieku p. n.e., tak naprawdę dopiero w okresie lateńskim epoki żelaza (IV-I wiek p. n.e.) nastąpiło upowszechnienie tego metalu. Dzięki nim rozpowszechniły się różnorodne narzędzia żelazne, takie jak radła, nożyce, obcęgi, przybory kowalskie. Pojawiły się też bardziej wydajne techniki uprawy ziemi, nowe odmiany roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych. Wysoki poziom osiągnęło garncarstwo, dzięki wprowadzonemu przez Celtów kołu garncarskiemu. Grafitowane i malowane naczynia z pracowni w okolicach Nowej Huty nie znajdowały sobie równych na naszych ziemiach aż do czasów późnego średniowiecza. Na tym terenie odkryto też najstarsza na trenie Polski mennicę wytwarzającą srebrne monety. Spośród surowców naturalnych Celtowie eksploatowali sól ze źródeł solankowych na Kujawach oraz bursztyn, zarówno kopalny, jak i pochodzący znad Bałtyku.

Więcej wpisów o historii, wojskach i militariach, znajdziesz w serwisie https://www.defence.pl/.

Głównym ośrodkiem kultu celtyckich bogów była góra Ślęża, na której zachowały się tajemnicze, być może celtyckie, kamienne rzeźby. Celtowie są również pierwszym znanym z nazwy ludem zamieszkującym obszar naszego kraju.

Similar Posts