Kultura

Kultura słowa

Kultura jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, ponieważ jest zjawiskiem tak złożonym, że nie ma jednego kryterium, które pozwoliłoby stwierdzić, co jest, a co nią nie jest. Termin ten jest używany w języku potocznym w sposób bardzo wieloznaczny i wieloaspektowy, może odnosić się do kultury danego kraju lub regionu, do charakterystyki klasy społecznej i wielu innych aspektów.

Poniżej postaramy się przedstawić różne typy kultury według różnych kryteriów, a także podać kilka przykładów każdego z nich.

Główne typy kultury

Pojęcie kultury zawsze było bardzo trudne do zdefiniowania. Na przestrzeni dziejów termin „kultura” był redefiniowany na tak wiele sposobów, że praktycznie każde zachowanie może być postrzegane jako kulturowe, w zależności od przyjętych kryteriów.

W języku potocznym kultura rozumiana jest jako cechy i inne aspekty danej grupy społecznej, zwykle odnoszące się do grupy etnicznej. Jednak ta sama definicja może być zastosowana do każdej grupy, w zależności od tego, co przyjmiemy za punkt odniesienia.

Jednym z najczęściej stosowanych kryteriów klasyfikacji kultury jest znajomość pisma, ponieważ jest to główne narzędzie przekazywania kultury i wiedzy o grupie społecznej. Na podstawie tego kryterium wyróżniamy dwa typy kultur.

Opera i teatr.

Istnieją kultury, które nie posiadają systemu piśmienniczego, więc przekaz wiedzy, tradycji i legend przekazywany jest z pokolenia na pokolenie w formie ustnej.

Rodzice mówią swoim dzieciom to, co kiedyś powiedzieli im ich rodzice, którzy już nie żyją. W tych kulturach istnieje zazwyczaj postrzeganie czasu historycznego jako cyklicznego, to znaczy, że wydarzenia historyczne prędzej czy później się powtarzają.

Dobitnym przykładem tego typu kultury są plemienni Indianie z Afryki, którzy, mimo że w wielu przypadkach ich język posiada już system pisma, jego użytkownicy nie znają go i nadal przekazują legendy ustnie.

Kultury słowa to te, które posiadają system pisma, którego używają do pisania książek lub innych fizycznych nośników, w których dzielą się swoją wiedzą, historią i mitami.

W niektórych przypadkach to sama kultura wymyśliła swój własny system pisma, jak w przypadku hieroglifów używanych przez Egipcjan lub alfabetu greckiego używanego w starożytnej Grecji.

W innych przypadkach zdarza się, że kultura, która posługuje się już pismem, zmienia swój system pisma, importując obcy, który uważa za lepiej dostosowany do swojego języka, jak w przypadku współczesnego języka tureckiego, który przeszedł od pisania literami arabskimi (alfabetem) do używania alfabetu łacińskiego.

Similar Posts

Dodaj komentarz