Cywilizacja

Jakie jest pochodzenie fontann miejskich i do czego służą?

Przechadzając się ulicami miast i miasteczek na całym świecie, natrafiamy na mnóstwo fontann. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jest ich tak dużo? Czy znacie pochodzenie fontann?

Początki fontann sięgają epoki starożytnej. W IV wieku p.n.e. zaczęły pojawiać się pierwsze zastosowania fontann. W średniowieczu w kulturze islamskiej fontanny znajdowały się wewnątrz pałaców, ogrodów, dziedzińców i meczetów. Dla kultury arabskiej woda jest podstawowym zasobem ze względu na jej oczyszczające działanie.

W czasach starożytnych woda wypływała z naturalnych źródeł zlokalizowanych na terenach górskich. Zasadniczym celem było przesyłanie wody do miast poprzez oczyszczanie jej z zanieczyszczeń (basen limaria) za pomocą akweduktów. Następnie woda trafiała do redystrybutora (castellum aquae), z którego wychodziły wszystkie rury kierujące wodę do różnych części miasta za pomocą trzech określonych poziomów:

1. Doprowadzenie wody do fontann publicznych.

2. Dostawa wody do budynków użyteczności publicznej.

3. Doprowadzenie wody do fontann dekoracyjnych.

Historia fontann ma swój kluczowy moment w Europie, a konkretnie w okresie renesansu. Artystom i budowniczym nie chodziło o funkcjonalność fontann, ale o osiągnięcie estetycznej doskonałości charakterystycznej dla wszystkich ówczesnych konstrukcji. Fontanny stały się elementami o wysokich walorach krajobrazowych. Jednym z najbardziej reprezentatywnych przykładów tego okresu jest słynna Fontanna di Trevi w Rzymie. W Polsce można podziwiać np. piękną fontannę Jasia Rybaka w Sopocie.

Pochodzenie fontann

Obecnie musimy rozróżnić fontanny estetyczne, znajdujące się w centrach miast, oraz fontanny funkcjonalne, znajdujące się na obrzeżach miast. Woda jest jednym z najważniejszych podstawowych zasobów dla ludzkości. Nawet ONZ uznaje wodę za prawo człowieka. W kontekście globalnej recesji gospodarczej, dziś bardziej niż kiedykolwiek zagwarantowanie dostępu do wody pitnej jest podstawowym celem zapewnienia postępu. Świadomi tej sytuacji zarządcy wodociągów zwiększyli swoje wysiłki w celu zaoferowania źródeł wody do zbiorowego wykorzystania w przestrzeni publicznej. Właśnie dlatego, że woda może mieć różne zastosowania (domowe, rolnicze, rekreacyjne, komunikacyjne, przemysłowe), nie dziwi fakt, że jest ona cennym towarem. Jak widać, znaczenie źródeł wody w życiu ludzi i miast jest kluczowe.

Similar Posts