Cywilizacja Kultura

Podział kultury zależności od sposobu produkcji dóbr

Jednym z aspektów do opisu kultury jest uwzględnienie jej głównego sposobu produkcji. Kryterium to opiera się na fakcie, że w zależności od głównej działalności gospodarczej kultury, będzie ona miała stworzoną całą strukturę z nią związaną.

Kultury koczownicze

Kultura koczownicza to taka, która nie jest zakorzeniona, ani ekonomicznie, ani tożsamościowo w konkretnym miejscu na Ziemi. Kultury nomadyczne wykorzystują przyrodę poprzez polowanie i zbieranie owoców, a kiedy te zasoby się wyczerpią, przenoszą się w nowy region aby przetrwać.

Przykładem tego są arabskie ludy Beduinów, jak również kilka plemion afrykańskich, które gdy jest susza lub region staje się nieprzyjazny, przenoszą się w inne miejsce, aby kontynuować swój sposób życia.

Gospodarka i społeczeństwo w starożytności

Kultury rolne lub wiejskie

Kultury rolnicze lub wiejskie to te, których głównym motorem ekonomicznym jest uprawa roślin i hodowla zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi, czyli rolnictwo i hodowla zwierząt.

W przeciwieństwie do kultur koczowniczych, te są osiadłe, mają bardzo silne poczucie własności ziemi na której pracują i o którą dbają z troską, ponieważ jest ona tym, co ich żywi.

Ten typ kultur zwykle zamieszkuje tereny wiejskie, a ich hierarchia społeczna jest silnie uwarunkowana stopniem posiadania ziemi, która jest własnością.

Chociaż istnieją one do dziś, idea kultury rolnej stała się znacznie bardziej lokalna, w tym sensie, że trudno znaleźć kraj, który jest w 100% zależny od rolnictwa jako głównego motoru gospodarczego.

W przeszłości istniały jednak rozlegle kultury rolnicze, jak w przypadku kultury egipskiej, której głównym motorem gospodarczym było rolnictwo nad brzegami Nilu. Żyzne ziemie na obu brzegach były idealnym miejscem do uprawy wszelkiego rodzaju żywności, a także rośliny papirusu.

Kultury miejskie lub handlowe

Kultury miejskie to takie, których model ekonomiczno-społeczny oparty jest na działalności handlowej, a centrum operacji stanowią rynki miast. Handluje się nie tylko żywnością, ale także ubraniami, sztuką i innymi wytworzonymi towarami.

Kulturę wielu miast można by zaliczyć do kategorii kultur miejskich, ponieważ bezpośrednio lub pośrednio życie ich mieszkańców zależy od handlu. Patrząc w przeszłość, momentem w którym Europa przeszła od kultury rolniczej do bardziej miejskiej był okres renesansu, kiedy to rzemieślnicy i kupcy zaczęli pełnić rolę głównego motoru gospodarczego, zasiewając ziarno tego, co później stało się burżuazją.

Kultury przemysłowe

Kultury przemysłowe to te, które wykorzystują uprzemysłowione środki produkcji, aby przetrwać. Są to kultury, w których dominuje wytwarzanie wszelkiego rodzaju produktów w ilościach przemysłowych.

Jest to kultura wielu miast w krajach takich jak Chiny czy Indie, a także w wielu krajach rozwijających się. Jej początki sięgają rewolucji przemysłowej XVIII-XIX wieku, w której Anglia zdobywała przemysł jako główny motor gospodarczy, ze szkodą dla rolnictwa i miejskiej kultury anglikańskiej.

Similar Posts

Dodaj komentarz